NOTICE BOARD


공지사항


롯데택배 배송 지연 지역 안내 (04.05(화) 14시 30분 기준)

2022-02-22

배송 지연 지역에 해당되시는 분들의 경우, 타택배사를 이용하여  배송을 진행해드리고 있습니다.

                                                                                                                                                                                                                        


롯데택배 물류센터가 코로나19의 영향으로 아래 일부 지역의 택배가 정상적인 배송이 불가능합니다.


배송 지연 지역에 해당되시는 분들의 경우, 타택배사를 이용하여  배송을 진행해드리고 있습니다.

타택배사를 통한 배송 과정에서 시간이 다소 소요될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

최대한 빠르게 배송이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.


 

   1. 서울종로지점

       - 종로구 명륜1가, 3가 일부 (기간 : 03/31(목) ~ 04/06(수) [7일])

       - 동대문구 이문동, 회기동 일부 (기간 : 04/04(월) ~ 04/05(화) [2일])

       - 용산구 용산동, 한남동 일부 (기간 : 04/05(화) ~ 04/11(월) [7일])


   2. 창원지점

       - 하동군 하동읍 일부

       ※ 기간 : 03/31(목) ~ 04/06(수) [6일]


   3. 서울남부지점

       - 서초구 수서동, 일원동, 방배동, 송파구 잠실본동 일부 (기간 : 03/30(수) ~ 04/05(화) [7일])

       - 서초구 반포동 일부 (기간 : 04/01(금) ~ 04/07(목) [7일])

       - 강남구 논현2동 일부 (기간 : 04/04(월) ~ 04/10(일) [7일])


   4. 서울동부지점

       -  수정구 창곡동, 태평동, 분당구 정자동, 이매동, 석운동 일부

      ※ 기간 : 04/04(월) ~ 04/09(토) [6일])


   5. 서울북부지점

       -  남양주시 진접읍 일부

      ※ 기간 : 04/04(월) ~ 04/09(토) [6일]


   6. 강원지점

       -  제천시 청전동, 송학면 일부

      ※ 기간 : 04/04(월) ~ 04/07(목) [4일]


   7. 군포지점

       -  안산시 상록구 본오동 일부

      ※ 기간 : 04/05(화) ~ 04/10(일) [6일]


   8. 서울서부지점

       -  은평구 불광동 일부

      ※ 기간 : 04/05(화) ~ 04/10(일) [6일]0

SUBSCRIBE
wavewear

회사 (주)웨이브컴퍼니    대표 조나연 

주소 서울시 마포구 성암로 330 DMC 첨단산업센터 716호

대표번호 070-4044-7331     메일 info@wavecompany.net

사업자정보 215-87-44601

통신판매업신고번호 2017서울마포0875

CUSTOMER SERVICE                                

고객센터

BUSINESS SERVICE

마케팅제휴문의

LEGAL

이용약관

개인정보처리방침Copyright © 2020 Wave Company., Ltd. All Rights Reserved.Copyright © 2020 Wave Company., Ltd. All Rights Reserved.

Quantcast